Navigacija

петак, 1 марта, 2024

 

Oficiri i muzikanti

Kako se dogodilo da Subotica i Novi Sad pod istovetnom vlašću neguju dva potpuno različlita pristupa srpskoj kulturi? Branko M. Žujović Jednoga dana, a ovo nažalost nije početak bajke, u dvor kralja Milana Obrenovića došao je kompozitor Jovan, ponegde beležen i kao Josif Ivanović iz Temišvara. Hteo je da stupi u srpsko podanstvo. Kralj Milan mu je odbrusio da su mu potrebni oficiri, a ne muzikanti. Zbog toga danas u enciklopedijama piše da je autor „Valova Dunava“, jednog od najpoznatijih valcera na svetu, rumunski kompozitor Jovan Ivanović. Taktove ovog valceraPročitaj više