Navigacija

Ne dovodeći u pitanje kredibilitet rang liste „Evropski gradovi i regioni budućnosti“, na kojoj se Subotica našla ponovo, ovoga putaPročitaj više

Abonenti evropske budućnosti

Pročitaj više

Inače ćemo, sa takozvanim promenama ili bez njih, samo manjim ili većim intenzitetom nastaviti da živimo u hronično predizbornim, paranacionalnim,Pročitaj više

Politika da počiva na stvarnim profesionalnim biografijama

Pročitaj više