Navigacija

Istanbul

 
 

Moderna Turska su klinci koji pikaju fudbal u dvorištu džamije (ČITANjE ISTANBULA PO KONSTANTINOPOLjU )

Turci su se skućili u Carigradu. Od Istočnih Romeja naučili su da podižu zadužbine i valjano trguju. Stoga današnji Istanbul i Erdoganovu eru, čak i kada ovaj izgubi lokalne izbore, treba čitati najpre po ključu Konstantinopolja, u meri u kojoj je ovaj grad menjao Turke i njihovu nomadsku kulturu, čineći je danas urbanom i neodoljivom Branko M. Žujović Išetao je pred nas na pustoj kaldrmisanoj strmini Fanara, pravo iz nenapisanog romana Meše Selimovića. Riđa brada, skoro plamena kosa, fes. Smeran svetleći pogled i spokojne bele šake, sklopljene iznad pojasa. BrojanicaPročitaj više