Navigacija

Političari

 
 

Politika da počiva na stvarnim profesionalnim biografijama

Inače ćemo, sa takozvanim promenama ili bez njih, samo manjim ili većim intenzitetom nastaviti da živimo u hronično predizbornim, paranacionalnim, lukrativnim i partitokratskim vizijama naših života Branko M. Žujović Moju opasku iz dva prethodna teksta o privatizaciji ovdašnjeg tržišta javnog prevoza, da nam se privatni gradovi nameću kao dugoročna perspektiva, ne samo stanovanja već i ukupnog življenja, neki od čitalaca doslovno su shvatili. Neće potencijalna nužnost života u privatnim gradovima stići baš odmah, ni ubrzo, ali tako nešto zaista postoji na obzorju budućnosti naše civilizacije. Moj kolega Vejd Šepard, kojiPročitaj više