Navigacija

Visoka škola strukovnih studija

 
 

Osuđen uprkos lažnim uverenjima da protiv njega nije vođen krivični postupak

Iako je tvrdio da nigde nije krivično gonjen i slao, kako se na kraju pokazalo, lažna uverenja da se protiv njega nigde ne vodi krivični postiupak, Veselin Bunčić, profesor i bivši direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, pravosnažno je osuđen zbog zloupotreba, ali je posao u pomenutoj školi ipak zadržao VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Da li je stranka nadređena državi? Naprednjaci za vršioca dužnosti direktora doveli osobu protiv koje je u toku krivični postupak pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije u Novom Sadu, a smenjeni direktorPročitaj više