Navigacija

Osuđen uprkos lažnim uverenjima da protiv njega nije vođen krivični postupak

Iako je tvrdio da nigde nije krivično gonjen i slao, kako se na kraju pokazalo, lažna uverenja da se protiv njega nigde ne vodi krivični postiupak, Veselin Bunčić, profesor i bivši direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, pravosnažno je osuđen zbog zloupotreba, ali je posao u pomenutoj školi ipak zadržao

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Da li je stranka nadređena državi?

Naprednjaci za vršioca dužnosti direktora doveli osobu protiv koje je u toku krivični postupak pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije u Novom Sadu, a smenjeni direktor reklamirao smerove koji tek treba da dobiju akreditaciju

Branko M. Žujović

U direktorskoj fotelji Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i trenere u Subotici ovih dana preovladava nesvakidašnja logika predviđanja sa očekivanim pravnim dejstvom. Dok sada već bivši direktor, Slavoljub Hilčenko, smatra da je sa punim pravom javno oglasio da će škola upisivati studente na informatički smer i smer za medicinske sestre, pre nego što dozvole nadležne komisije za akreditaciju, odnosno reakreditaciju, pristignu, njegov taze izabrani naslednik, Veselin Bunčić, smatra da krivični postupak, koji se protiv njega vodi pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novim Sadu, nije bio prepreka za njegov izbor na pomenutu funkciju, budući da će, kako nam je u telefonskom razgovoru rekao, ta tužba biti sigurno odbačena.

Iako je glavni pretres u krivičnom postupku protiv Bunčića zakazan za 21. jun, njemu je uspelo da mesec dana ranije, posredstvom Srpske napredne stranke koja kontroliše sedam mesta u Školskom odboru, bude izabran za vršioca dužnosti direktora. Podržalo ga je pomenutih sedam predstavnika koje u Savet škole delegira svet politike i dvojica zaposlenih. U pozivu na glavni pretres piše da je Bunčić okrivljen po članu 359 Krivičnog zakonika. Kako je i gde Bunčić pribavio potvrdu da nije osuđivan, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak, za sada će ostati tajna.

U svoju odbranu u vezi sa prevremenim oglašavanjem studijskih smerova koji još uvek ne poseduju akreditacije, Slavoljub Hilčenko kaže da je naše saznanje o nepostojanju dozvola za rad informatičkog smera i smera za medicinske sestre istinito, ali da su obavljene sve potrebne procedura da do leta pomenute dozvole budu dobijene.

– Bilo bi mnogo gore da smo u junu dočekali akreditacije bez studenata – kaže Hilčenko koji je prilikom izbora novog vršioca dužnosti direktora Bunčiću čestitao pre glasanja, zato što je, kako kaže, bilo jasno da je sve režirano i unapred poznato, premda je i sam izabran za direktora po istom stranačkom receptu, kažu čak i uz identičan broj glasova.

Ovo nije prvi put da Veselin Bunčić, na mestu direktora, privlači pažnju novinara. Sajt Pištaljka.rs, koji uređuje Vladimir Radomirović, predsednik UNS-a, 2014. godine objavio je da je Bunčić, kao direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, za vreme svog mandata izmislio radno mesto tehničkog sekretara za pružanje prve pomoći i korespondenciju na engleskom jeziku za svoju suprugu sa Filipina i zaposlio je u ovoj visokoškolskoj državnoj ustanovi bez konkursa. U vreme dok je u prvom mandatu bio direktor, u toj školi zaposlene su još njegova sestra i jedna rođaka.

Bunčić je tada u svoju odbranu sajtu Pištaljka.rs odgovorio da njegova supruga Irma Grunčić (devojačko Boja) nije bila njegov “bračni drug” u vreme kada je zaposlena, dok je za svoju sestru Sonju Bunčić naveo da je zaposlena “samo” u parnom semestru, budući da je, uz Nenada Đurđevića, kako je doslovno naveo, ona jedini stručnjak u oblasti sportskog prava u zemlji. Za svoju rođaku Snežanu Ružić, koja je takođe bila zapolena u školi kojom je rukovodio, Bunčić je u odgovoru redakciji sajta Pištaljka.rs naveo da je ona izabrana jednoglasnom odlukom Nastavnog veća, premda je sam Bunčić bio na čelu pomenutog veća.

“Na sastav nastavnog i drugog kadra u subotičkoj visokoj školi nisu uticali samo nepotistički maniri Veselina Bunčića, već i nezakonita otpuštanja profesora”, naveo je 2014. godine sajt Pištaljka.rs. “Otpuštenu profesorku Aleksandru Vukomanović Apelacioni sud u Novom Sadu vratio je na posao, a zbog nezakonitog otkaza Visokoj školi je bilo naloženo da na ime neisplaćenih zarada, kamata i drugih naknada i troškova otpuštenoj profesorki isplati nešto više od 900.000 dinara. Aleksandra Vukomanović je posle četrnaest godina rada u Visokoj školi otpuštena zbog toga što „ne ispunjava potrebna znanja za posao koji obavlja“, a rešenje o otkazu dobila je mesec dana nakon što se našla na mestu predsednika Samostalnog sindikata škole”, navela je Pištaljka.rs.

“Ovo nisu jedini prekršaji koji su obeležili dugogodišnje Bunčićevo upravljanje Visokom školom u Subotici. U decembru 2013. godine, Pokrajinski sekretarijat za finansije podneo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Bunčića zbog kršenja Zakona o budžetskom sistemu jer 2011. godine nije sproveo javnu nabavku materijala za obrazovanje u iznosu od oko 390.000 dinara, a naredne godine nabavku materijala i robe za održavanje zgrada i objekata u iznosu od oko 500.000 dinara.

Takođe, ne sačekavši da sredstva koja je odobrio Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine legnu na račun, Visoka škola je 2009. i 2010. godine sopstvenim sredstvima platila oko dva miliona dinara za izradu projekata izgradnje obdaništa i adaptacije škole. Obdanište nije izgrađeno do danas, a ni škola nije adaptirana.

Ni to nije sve. Pre dve godine (2012. – nap. aut.) Visoka škola je bez ikakvog postupka za 470.000 dinara prodala fizičkom licu garažu koja nije uknjižena i za koju škola nema vlasnički list. Kako su naveli nadležni iz Visoke škole, vlasnički list ne poseduju jer je Visoka škola 1998. godine, kada je kupovala garažu, isplatila samo akontaciju. To im nije smetalo da u kupoprodajnom ugovoru navedu da prodavac (Visoka škola) garantuje kupcu da na predmetnoj nepokretnosti nema nikakvih tereta, da treća lica nemaju nemaju nikakvih prava i potraživanja, te da je prodavac dužan da preda dokumentaciju koja se odnosi na pravo svojine za garažu. U izveštaju Budžetske inspekcije prihod od prodaje garaže je evidentiran, ali nigde nije navedena zakonski osnov po kojem je ovaj prihod ostvaren. Za sve ostale godišnje prihode i rashode u tom izveštaju se pojedinačno navodi na osnovu kog zakona i kog člana zakona je uknjižen prihod odnosno rashod”, navedeno je u članku sajta Pištaljka.rs iz 2014. godine.

Novoizabrani vršilac dužnosti direktora Bunčić danas kaže da navodi sajta Pištaljka.rs više nisu aktuelni, budući da on, kako je doslovno rekao, nije procesuiran zbog tih navoda, ali nije objasnio kako je na čelo Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera došao 21. maja ove godine, iako se protiv njega vodi krivični postupak, za koji je, kako je već ovde pomenuto, rekao da će sigurno pasti, odnosno da će biti obustavljen.

Istaknuti lokalni funkcioner naprednjaka, Nenad Kozomora, u izjavi za naš portal, uoči Bunčićevog izbora za vršioca dužnosti direktora, rekao je da mu je, kao članu Saveta škole u kojoj su poremećeni međuljudski odnosi, cilj da zavede red, kao i da poradi na izmeni školskog statuta koji izbor direktora ustanove sužava na stalno zaposlene predavače koji najmanje pet godina rade u školi. Upravo je ograničavajući statut škole uz nezvanični, ali strogo poštovani uslov da direktor mora da bude član vladajuće stranke, pitanje izbora direktora sveo na dva naprednjačka imena – Hilčenka i Bunčića.

Postavši posle manje od osam meseci nezadovoljni Hilčenkom, navodno zbog pozivanja predavača Milije Ljubisavljevića i Mirsada Maljanovića da sami daju otkaz, kao i zbog štampanja reklamnih materijala u kojima se pominju trenutno nepostojeći smerovi za školovanje informatičara i master studija za trenere i vaspitače, naprednjaci su smenili prvog i postavili svog drugog čoveka kog očigledno nisu pitali za krivični postupak koji se protiv njega vodi. Druga mogućnost je da su svesno, u interesnom horu, prećutali tu činjenicu.

Visoka škola strukovnih studija nije od juče problematična ustanova. Ljudi unutar kolektiva kažu da puno toga ima još da se kaže u vezi sa ulaganjem u samu školu koja je, zatvaranjem Osnovne škole “Miloš Crnjanski”, postala naprednjačko visokoškolsko mezimče, budući da javni novac uložen u nju višestruko nadilazi sume namanjene svim ostalim visokoškolskim državnim ustanovama u gradu.

U vezi sa tim, kažu neki od zaposlenih, vredelo bi proveriti proceduru, odnosno način na koji je u zgradi škole predviđeno delovanje sportske gimnazije poznatog sportiste Davora Štrefaneka, ali i vrtića, što je, kako zaposleni tvrde, čist partijski posao koji kudikamo nadilazi lokalnu politiku.

Ne treba zaboraviti ni da je budžetska inspekcija krajem prošle godine konstatovala da je tadašnja direktorka škole Slavica Kostić načinila prekršaj zasnivanjem radnog odnosa sa Vlastom Lipovac (ugovor 326-01/20 od 17. marta 2020. godine), bez saglasnosti Vlade Srbije, odnosno Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Profesorica Lipovac zaposlena je oko godinu dana pre nego što je iz škole otpušten Svetislav Rajšić koji sa školom, kako saznajemo, zbog toga vodi sudski spor.

Visoka škola strukovnih studija je državna ustanova puna problema koje lokalna partitokratija pokušava da sanira u skladu sa sopstvenim ograničenjima. U samoj školi su se podudarila dva velika ograničenja. Prvo je statutarno ograničenje koje Savetu škole nameće svega nekolicinu kandidata za direktora. Funkcioner naprednjaka Kozomora kaže najviše pet. Drugo ograničenje je rigidna primena principa partijske podobnosti kod izbora za direktora.

Kalemljenje jednog ograničenja na drugo subotičke naprednjake je odvelo pravo u vrlo neprijatnu situaciju da čoveka, kog su takođe partijskom voljom doveli za direktora pre manje od osam meseci, sada po hitnom postupku smenjuju i na njegovo mesto dovode svog čoveka protiv kog se u Novom Sadu, gle čuda, vodi ozbiljan krivični postupak, osim ako neko smatra da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda mačji kašalj.

Ishod tog postupka, koji Bunčić ležerno prejudicira, nije važan sa stanovišta njegovog izbora za direktora. Taj postupak postoji i njegov glavni pretres pred Višim sudom je zakazan. Postavlja se pitanje kako je Bunčić uopšte izabran, ako se protiv njega vodi krivični postupak, odnosno da li je u Subotici, kao i u ostatku Srbije, on iznad etičkih principa, a stranka iznad države.

Subotičke.rs, 25. maj 2021.

Krivični postupci protiv Bunčića ustupljeni Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu 1. marta 2018. godine

Kako se dogodilo da vršilac dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera bude izabran usred krivičnog postupka koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Novom Sadu?

Branko M. Žujović

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici obavestilo je danas redakciju portala Subotičke.rs da su u tom tužilaštvu protiv Veselina Bunčića, novoizabranog vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, vođeni krivični postupci pod brojevima Kt 226/14, Kt 1219/16 i Kt 1269/16, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika.

Ovi predmeti su, kako navodi Osnovno javno tužilaštvo, 1. marta 2018. godine ustupljeni na nadležno postupanje Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije.

Podsetimo, naš portal je juče objavio informaciju da je Bunčić 21. maja ove godine izabran za vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, iako je protiv njega u toku krivični postupak pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novim Sadu.

Glavni pretres protiv okrivljenog Bunčića zakazan je za 21. jun u 10 časova, u Višem sudu u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 69.

Nije jasno kako je Bunčić, inače član Srpske napredne stranke, izabran za vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera kada se protiv njega vodi krivični postupak.

Subotičke.rs, 26. maj 2021.

Protiv Bunčića ipak u toku krivični postupak

Novi vršilac dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera potvrdu da se protiv njega nigde u Srbiji ne vodi krivični postupak dobio najverovatnije zahvaljujući neažuriranoj bazi podataka

Branko M. Žujović

Kada je portal Subotičke.rs prošle nedelje objavio da se protiv Veselina Bunčića, novoizabranog vršioca dužnosti direktora Visoke škole za obrazovanje vaspitača i trenera, vodi krivični postupak pred Posebnim odeljenjem za suzbijenja korupcije Višeg suda u Novom Sadu, Bunčić nam je, posredstvom društvene mreže “Vajber”, prosledio snimak zvanične potvrde, izdate 26. maja, da protiv njega ni u jednom sudu u Srbiji, pa ni pred pomenutim sudom u Novom Sadu, nije pokrenut krivični postupak, niti istraga.

Bila je to neka vrsta demantija informacije koju smo objavili, pre svega postavljajući etičko pitanje Bunčićevog izbora za vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija usred krivičnog postupka koji se protiv njega vodi.

Lažno uverenje, pribavljeno navodno iz Osnovnog suda u Subotici, da se protiv Bunčića nigde ne vodi krivični postupak.

Budući da je naša redakcija bila više nego sigurna u kredibilnost svog izvora i istinitost objavljene informacije, te da poseduje i poziv za glavni pretres protiv okrivljenog Bunčića, zakazan za 21. jun u 10 časova, Višem sudu u Novom Sadu prosledili smo molbu da nam zvanično potvrdi informaciju kojom raspolažemo. Potvrda da se protiv Bunčića u Novom Sadu ipak vodi krivični postupak stigla nam je juče od Jelene Ostojin, portparolke pomenutog suda.

U potvrdi jasno piše da se u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu vodi sudski postupak protiv Veselina Bunčića u predmetu posl. br. KPO4-64/20, baš kao što je naš sajt objavio. Glavni pretres, kako smo ranije i objavili, zakazan je za 21. jun u 10 časova.

Poziv na ročište demantovao je lažnu potvrdu koju mi je Bunčić poslao.

Postavilo se pitanje kako je Bunčić uspeo da pribavi zvaničnu potvrdu da se protiv njega nigde u Srbiji, pa ni pred Višim sudom u Novom Sadu, ne vodi krivični postupak.

Naš nezvanični izvor u pravosuđu kaže da je izvesno da je Bunčiću u Osnovnom sudu u Subotici izdata potvrda na osnovu neažuriranih podataka u sudskom sistemu. Drugim rečima, u trenutku izdavanja potvrde Bunčiću u Osnovnom sudu u Subotici baza podataka pravosudnog sistema kojom je raspolagao Osnovni sud nije obuhvatala informaciju iz Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, iako je trebalo da je obuhvati, ukoliko se potvrda već odnosila i na Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u Novom Sadu.

Neažurirana baza podataka pravosudnog sistema može da predstavlja znatno veći problem od pitanja u vezi sa izborom vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija, premda ni to pitanje ne spada u sitna društvena pitanja. Naša redakcija je, makar privremeno, mogla da se nađe u jednoj blago rečeno lošoj situaciji pred svojim čitaocima, zbog prividnog paradoksa u kom se nakon objave vesti našla u formalnom smislu.

Iako za krivični postupak zna, ili je za njega, kako tvrdi, saznao tek nakon objave vesti na našem sajtu, Bunčić do danas ipak nije pokazao spremnost da preuzme odgovornost i da se, zbog krivičnog postupka kojim je kao okrivljeni obuhvaćen, sam povuče sa mesta vršioca dužnosti direktora, makar do okončanja pomenutog krivičnog postupka.

Naprotiv, Bunčić je prošle nedelje autoru ovih redova rekao da unapred zna da će tužba protiv njega u Novom Sadu pasti već 21. juna, kao da bi takav rasplet retroaktivno mogao da utiče na činjenicu da je u trenutku  izbora za vršioca dužnosti direktora jedne državne ustanove u svojstvu okrivljenog bio obuhvaćen krivičnim postupkom.

Nakon što sam mu predočio informacije iz potvrde Višeg suda u Novom sadu, Bunčić mi je kratko odgovorio da Zakon o visokom obrazovanju, Član 64, jasno govori o njegovom statusu. U tom članu piše da bi Bunčić trebalo da bude pravosnažno osuđen da ne bi bio izabran za rukovodioca visokoškolske ustanove.

Ovde sam već pisao o čitavoj političkoj industriji preimućstva formalnog nad suštinskim u našem društvu. Spremnost višedecenijskog predavača na Visokoj školi da se sakrije iza formalnog dokumenta koji ne obuhvata suštinu njegovog stvarnog položaja i mirno prihvati postavljenje za vršioca dužnosti direktora usred krivičnog postupka koji se protiv njega vodi za mene je, bez obzira na Član 64, u etičkom smislu poražavajuća. A za vas?

Subotičke, 1. jun 2021.

Presuda potvrdila pisanje našeg portala

Veselin Bunčić, vršilac dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, smenjen tek nakon što je osuđen pred Višim sudom u Novom Sadu. Dokle će iznuđena forma da zasenjuje pitanja od suštinske važnosti i kakva se poruka šalje Bunčićevim studentima?

Branko M. Žujović

Veselin Bunčić proletos je izabran za vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, iako je protiv njega, u trenutku izbora, vođen krivični postupak pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, o čemu je naša redakcija opširno izveštavala, ali se ispostavilo da nijedan državni organ nije uvažio nesporne činjenice koje smo objavili.

Bunčić je juče, tek nakon izricanja presude, ipak smenjen, posle skoro godinu dana, a za vršioca dužnosti direktora pomenute ustanove izabrana je Vlasta Lipovac. Članovima Saveta škole pročitana je presuda čiju ćemo kopiju uskoro dobiti, a sadržaj objaviti.

Iako je naša redakcija tokom maja i juna prošle godine javnost pokušala da upozori na činjenicu da se protiv njega vod krivični postupak, Bunčić je ipak bio izabran, jer stvarnost zajedno sa njenom suštinom, zapravo, nikoga nije zanimala, a Bunčićeve kolege profesori su sramno ćutali o svemu vagajući između njega i njegovog prethodnika Slavoljuba Hilčenka.

U poruci koju mi je tada prosledio posredstvom „Vajbera“, Bunčić je čak priložio neverodostojno uverenje Osnovnog suda u Subotici da se protiv njega nigde, pa ni pred Višim sudom u Novom Sadu, ne vodi krivični postupak.

Slavodobitno mi je saopštio da je „sve po zakonu“, bez obzira što priloženo uverenje, koje smo objavili, uopšte ne odgovara stvarnosti i što nigde nije normalno, pa ne bi trebalo da je normalno ni u Srbiji, da neko bude izabran na javnu funkciju dok se protiv njega vodi krivični postupak.

Uzalud smo cele prošle godine najavljivali Bunčićeva ročišta u Novom Sadu. Niko nije reagovao. Ni pokrajinski Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, ni zaposleni u školi, ni samo Ministarstvo prosvete.

Po ko zna koji put ispostavilo se da je od interesa države i javnosti preči partikularni ili nečiji privatni interes.

Bunčićev slučaj je važan zato što je paradigmatičan primer kako u Srbiji iznuđena forma, pokrivalica ili kako Rusi kažu maskirovka, lako zaseni suštinski važno pitanje.

Savet pomenute škole, koji se izjašnjava o direktoru, uopšte nije zanimalo šta se zaista događa, već je uvažio Bunčićevu virtuelnu realnost, zasnovanu na neverodostojnom, praktično lažnom uverenju.

Hoće li iko Bunčića sada pozvati na odgovornost zbog pribavljanja i prilaganja lažnog uverenja?

Premda nisam optimista, voleo bih da se to ipak dogodi. Ne zbog činjenice da je naša redakcija jedina objavila pravo stanje stvari ili javnosti koja je sita svih bunčića ovog sveta, već zbog Bunčićevih studenata.

Šta se njima ovim slučajem u celosti poručuje i šta oni imaju da očekuju od budućnosti zasnovane na predočenom principu prevlasti iznuđene forme nad stvarnošću?

E, zbog njih je važno da se čitava ova stvar ne okonča presudom po kojoj je država, na prvi pogled, sita, a svi bunčići ipak ostaju na broju.

Subotičke.rs, 27. april 2022.

Bunčić osuđen na godinu i po dana zatvora, uslovno na tri godine

Bivši direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera naložio da mu škola nezakonito isplati 1.308.348,04 dinara, nezakonito prodao garažu koja je pripadala školi, uzimao novac od polaznika studijskih programa i izdavao fiskulturnu salu bez regulisanog načina plaćanja

Branko M. Žujović

Presudom Višeg suda u Novom Sadu (Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije) od 25. marta ove godine (K-Po4-64/2020), dojučerašnji vršilac dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Veselin Bunčić, osuđen je na kaznu zatvora od godinu i po dana, uslovno na tri godine, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Ovom presudom i zvanično je potvrđeno pisanje naše redakcije iz maja i juna prošle godine, kada smo pokušali da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je Bunčić za vršioca dužnosti direktora pomenute ustanove izabran iako je protiv njega u toku bio krivični postupak.

Bunčić je proglašen krivim zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno nezakonitog pribavljanja imovinske koristi u iznosu od ukupno 1.322.348,04 dinara između 1. oktopbra 2010. i 31. decembra 2013, godine, u vreme kada je bio direktor pomenute škole.

Bunčić je sekretaru pomenute škole, uprkos upozorenjima da je posredi nezakonita radnja, u tri navrata naložio da mu prilikom izrade rešenja o rasporedu nastavnika uveća koeficijent za isplatu plate, čime mu je škola nezakonito isplatila uvećanu platu za iznos od 1.308.348,04 dinara.

Osim toga, sud je utvrdio i da je Bunčić rekreativcima izdavao fiskulturnu salu bez prethodnog regulisanja načina plaćanja, kao i da je između 21. januara i 1. juna 2013. godine od kandidata koji se prijavio za pohađanje jednog od programa škole dobio 130 evra na ime uplate školarine, nakon čega pomenuti iznos (oko 14.000 dinara) nije uplatio na račun škole, već ga je zadržao za sebe.

Osim toga, Bunčić je stručnoj službi pomenute škole naložio da kandidatu od kog je primio novac  izda diplomu kao dokaz o završenom studijskom programu, iako to lice nije uplatilo školarinu u iznosu od 40.000 dinara.

Uz sve to, sud je utvrdio i da je Bunčić svojoj supruzi, angažovanoj na radnom mestu stručnog saradnika za održavanje informativnog sistema i korespodenciju na engleskom jeziku, krajem decembra 2012. godine, kao direktor Visoke škole strukovnih studija, nezakonito isplatio 15.000 dinara na ime jubilarne nagrade za 10 godina rada, iako njegova supruga u kolektivu Visoke škole strukovnih studija nije radila 10 godina.

Na kraju, sud je utvrdio i da je Bunčić 2012. godine nezakonito prodao garažu na Korzu za 4.500 evra, a novac, umesto u državni budžet, upotrebio za plaćanje rashoda pomenute škole kojom je tada rukovodio.

Bunčić je odmah posle izricanja presude izjavio da se odriče prava na žalbu.

Bunčić nije želeo da govori za naš sajt posle izricanja presude.

Podsetimo, on je prošle godine, kada je ponovo izabran, ovoga puta za vršioca dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija, pribavio nevažeće uverenje ovdašnjeg Osnovnog suda da se protiv njega nigde u zemlji, uključujući i Viši sud u Novom sadu, ne vodi krivični postupak.

Naša redakcija je otkrila da je posredi neverodostojno uverenje i sve vreme pokušavala da ukaže na činjenicu da je protiv Bunčića ipak vođen krivični postupak, što je na kraju dokazano i ovom presudom.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *