Navigacija

Tekst koncepta kineske globalne bezbednosne inicijative

Peking, Čaojang distrikt. Foto: Piksabej

Kina je u utorak, 21. februara 2023. godine, objavila dokument koji predstavlja njen koncept globalne bezbednosne inicijatiove. Sasvim je izvesno da će tokom narednih meseci Peking ponuditi rešenja za sukob u Ukrajini i da će geopolitičke sukobe i nesuglasice pokušati da rešava u skladu sa pravilima i principima Ujedinjenih nacija, poštujući teritorijalni integritet država članica UN.

Tekst koncepta kineske globalne bezbednosne inicijative koji prenosimo preuzet je iz onlajn izdanja kineskog “Global tajmsa”.

Globalna bezbednosna inicijativa

Koncept

I. Pozadina

Pitanje bezbednosti utiče na dobrobit ljudi svih zemalja, na uzvišeni uzrok svetskog mira i razvoja i na budućnost čovečanstva.

Danas se naš svet, naše vreme i istorija menjaju na načine kao nikada ranije, a međunarodna zajednica je suočena sa višestrukim rizicima i izazovima koji su ranije retko viđani. Regionalna bezbednosna žarišta se stalno rasplamsavaju, lokalni sukobi i turbulencije se često javljaju, pandemija kovida 19 i dalje traje, unilateralizam i protekcionizam su značajno porasli, a tradicionalne i netradicionalne bezbednosne pretnje su isprepletene. Deficit mira, razvoja, bezbednosti i upravljanja rastu, a svet je ponovo na raskrsnici istorije.

Ovo je era prepuna izazova. Takođe je puna nade. Uvereni smo da su istorijski trendovi mira, razvoja i saradnje u kojoj svi dobijaju nezaustavljivi. Održavanje mira i bezbednosti u svetu i promovisanje globalnog razvoja i prosperiteta trebalo bi da bude zajednička težnja svih zemalja. Kineski predsednik Si Đinping predložio je Inicijativu za globalnu bezbednost (IGB), pozivajući zemlje da se prilagode međunarodnom pejzažu koji se duboko menja u duhu solidarnosti i da se pozabave složenim i isprepletenim bezbednosnim izazovima sa načinom razmišljanja na koji će svi dobiti. Inicijativa za globalnu bezbednost ima za cilj da eliminiše osnovne uzroke međunarodnih sukoba, unapredi upravljanje globalnom bezbednošću, podstakne zajedničke međunarodne napore da se unese više stabilnosti i izvesnosti u promenljivo i promenljivo doba, i promoviše trajni mir i razvoj u svetu.

II. Osnovni koncepti i principi

 1. Ostanite posvećeni viziji zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive bezbednosti. Predsednik Si Đinping je 2014. godine pokrenuo novu viziju zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive bezbednosti, koju je međunarodna zajednica široko prepoznala i podržala. Suština ove nove vizije bezbednosti je da zagovara koncept zajedničke bezbednosti, poštujući i čuvajući bezbednost svake zemlje; holistički pristup, održavanje bezbednosti i u tradicionalnim i u netradicionalnim domenima i unapređenje upravljanja bezbednošću na koordinisan način; posvećenost saradnji, privrženost bezbednosti kroz politički dijalog i mirne pregovore; težnja za održivom bezbednošću, rešavanje konflikata kroz razvoj i eliminisanje uslova za razvoj nesigurnosti. Verujemo da će bezbednost biti čvrsto uspostavljena i održiva samo kada je podržana moralom, pravdom i pravim idejama.
 2. Ostanite posvećeni poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja. Suverena ravnopravnost i nemešanje u unutrašnje stvari su osnovni principi međunarodnog prava i najosnovnije norme koje regulišu savremene međunarodne odnose. Verujemo da su sve zemlje, velike ili male, jake ili slabe, bogate ili siromašne, ravnopravne članice međunarodne zajednice. Njihova unutrašnja pitanja ne podležu spoljnom mešanju, njihov suverenitet i dostojanstvo se moraju poštovati, a njihovo pravo da samostalno biraju društvene sisteme i puteve razvoja mora se poštovati. Suverena nezavisnost i jednakost se moraju podržati, i treba uložiti napore da sve zemlje uživaju jednakost u pogledu prava, pravila i mogućnosti.
 3. Ostanite posvećeni poštovanju ciljeva i principa Povelje UN. Svrhe i principi Povelje UN oličavaju duboko razmišljanje ljudi širom sveta o gorkim poukama iz dva svetska rata. Oni su institucionalni dizajn čovečanstva za kolektivnu bezbednost i trajni mir. Različite konfrontacije i nepravde u današnjem svetu nisu nastale zato što su ciljevi i principi Povelje UN zastareli, već zato što se efikasno ne održavaju i ne sprovode. Pozivamo sve zemlje da praktikuju istinski multilateralizam; čvrsto podržavati međunarodni sistem sa UN u svojoj osnovi, međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu i osnovne norme međunarodnih odnosa utemeljene na Povelji UN; podržavati autoritet UN i njihov status kao glavne platforme za globalno upravljanje bezbednošću. Hladnoratovski mentalitet, unilateralizam, blokovska konfrontacija i hegemonizam su u suprotnosti sa duhom Povelje UN i moraju im se odupreti i odbaciti ih.
 4. Ostanite posvećeni ozbiljnom shvatanju legitimnih bezbednosnih briga svih zemalja. Čovečanstvo je nedeljiva bezbednosna zajednica. Bezbednost jedne zemlje ne bi trebalo da bude na uštrb bezbednosti drugih. Verujemo da su sve zemlje jednake u pogledu bezbednosnih interesa. Legitimne i razumne bezbednosne brige svih zemalja treba shvatiti ozbiljno i adresirati na odgovarajući način, a ne uporno ignorisati ili sistemski osporavati. Svaka zemlja, dok teži sopstvenoj bezbednosti, treba da uzme u obzir razumne bezbednosne brige drugih. Podržavamo princip nedeljive bezbednosti, zalažući se za nedeljivost između individualne bezbednosti i zajedničke bezbednosti, između tradicionalne bezbednosti i netradicionalne bezbednosti, između bezbednosnih prava i bezbednosnih obaveza i između bezbednosti i razvoja. Treba da postoji uravnotežena, efikasna i održiva bezbednosna arhitektura, kako bi se ostvarila univerzalna bezbednost i zajednička bezbednost.
 5. Ostanite posvećeni mirnom rešavanju razlika i sporova između zemalja kroz dijalog i konsultacije. Rat i sankcije nisu fundamentalno rešenje sporova; samo dijalog i konsultacije su efikasni u rešavanju razlika. Pozivamo zemlje da ojačaju stratešku komunikaciju, poboljšaju uzajamno bezbednosno poverenje, razblaže tenzije, upravljaju razlikama i eliminišu osnovne uzroke kriza. Glavne zemlje moraju da podržavaju pravdu, ispunjavaju svoje obaveze, podržavaju konsultacije na ravnopravnoj osnovi i olakšavaju pregovore za mir, pružaju dobre usluge i posreduju u svetlu potreba i volje dotičnih zemalja. Međunarodna zajednica treba da podrži sve napore koji vode ka mirnom rešavanju kriza i podstakne sukobljene strane da grade poverenje, rešavaju sporove i unapređuju bezbednost kroz dijalog. Zloupotreba jednostranih sankcija i dugoročne jurisdikcije ne rešava problem, već samo stvara još poteškoća i komplikacija.
 6. Ostanite posvećeni održavanju bezbednosti u tradicionalnim i netradicionalnim domenima. U današnjem svetu, i namera i proširenje bezbednosti se šire. Bezbednost je više međusobno povezana, transnacionalna i raznovrsnija. Tradicionalne i netradicionalne pretnje bezbednosti su se ispreplele. Podstičemo sve zemlje da praktikuju principe opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničke koristi u globalnom upravljanju, i rade zajedno na rešavanju regionalnih sporova i globalnih izazova kao što su terorizam, klimatske promene, sajber bezbednost i biobezbednost. Trebalo bi uložiti usaglašene napore da se istraži više kanala, razvije holističko rešenje i poboljšaju relevantna pravila, kako bi se pronašla održiva rešenja, promovisalo globalno upravljanje bezbednošću i sprečili i rešili bezbednosni izazovi.

Ovih šest obaveza su međusobno povezane i međusobno se pojačavaju i predstavljaju organsku celinu dijalektičkog jedinstva. Među njima, vizija zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive bezbednosti daje konceptualne smernice; poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja je osnovna pretpostavka; poštovanje ciljeva i principa Povelje UN je primarno merilo; ozbiljno shvatanje legitimnih bezbednosnih zabrinutosti svih zemalja je važan princip, mirno rešavanje razlika i sporova između zemalja kroz dijalog i konsultacije je obavezan izbor; a održavanje bezbednosti iu tradicionalnim i u netradicionalnim domenima je inherentan zahtev.

III. Prioriteti saradnje

Naša zajednička težnja je da postignemo trajni svetski mir, tako da sve zemlje mogu da uživaju u mirnom i stabilnom spoljašnjem okruženju i da njihovi ljudi mogu da žive srećnim životom sa svojim u potpunosti zagarantovanim pravima. Poput putnika na istom brodu, zemlje moraju da rade u solidarnosti kako bi podstakle zajednicu zajedničke bezbednosti za čovečanstvo i izgradile svet koji je oslobođen straha i koji uživa univerzalnu bezbednost.

Da bi ostvarila ove vizije, Kina je spremna da sprovodi bilateralnu i multilateralnu bezbednosnu saradnju sa svim zemljama i međunarodnim i regionalnim organizacijama u okviru Globalne bezbednosne inicijative i aktivno promoviše koordinaciju bezbednosnih koncepata i približavanje interesa. Kina poziva sve strane da sprovode jednu ili višestruku saradnju u aspektima, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće, kako bi težili uzajamnom učenju i komplementarnosti i zajednički promovisali svetski mir i spokoj:

 1. Aktivno učestvovati u formulisanju Nove agende za mir i drugih predloga koje je u Našoj zajedničkoj agendi izneo generalni sekretar UN. Podržite napore UN-a da unaprede prevenciju sukoba i u potpunosti iskoristite arhitekturu izgradnje mira za pomoć postkonfliktnim državama u izgradnji mira. Dalje iskoristite podfond za mir i bezbednost generalnog sekretara Poverilačkog fonda Kine i UN za mir i razvoj i podržite veću ulogu UN u pitanjima globalne bezbednosti.

Podržati UN u jačanju kapaciteta za sprovođenje svog mirovnog mandata, podržavati tri principa „saglasnosti strana, nepristrasnosti i neupotrebe sile osim u samoodbrani i odbrani mandata“ za mirovne operacije, dati prioritet političkim rešenjima, i zauzeti holistički pristup za rešavanje simptoma i uzroka. Obezbediti mirovne operacije adekvatnim resursima. Podržati pružanje dovoljne, predvidljive i održive finansijske pomoći Afričkoj uniji (AU) kako bi ona mogla sprovesti autonomne mirovne operacije.

 1. Promovisati koordinaciju i zdravu interakciju među glavnim zemljama i izgraditi odnose između velikih zemalja koji karakterišu miran suživot, opšta stabilnost i uravnotežen razvoj. Velike zemlje preuzimaju posebno važne odgovornosti za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Pozovite velike zemlje da vode primerom u poštovanju jednakosti, dobre vere, saradnje i vladavine prava, kao iu poštovanju Povelje UN i međunarodnog prava. Pridržavajte se uzajamnog poštovanja, mirne koegzistencije i saradnje od kojih svi dobijaju, držite se osnovne linije bez sukoba i konfrontacije, tražite zajednički jezik uz zadržavanje razlika i upravljajte razlikama.
 2. Čvrsto podržavati konsenzus da se „nuklearni rat ne može dobiti i nikada se ne sme voditi“. Poštujte zajedničku izjavu o sprečavanju nuklearnog rata i izbegavanju trke u naoružanju koju su izdali lideri pet država sa nuklearnim oružjem u januaru 2022. Ojačati dijalog i saradnju među državama sa nuklearnim oružjem kako bi se smanjio rizik od nuklearnog rata. Čuvati međunarodni režim nuklearnog neširenja zasnovan na Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (UNNO) i aktivno podržavati napore zemalja u relevantnim regionima da uspostave zone bez nuklearnog oružja. Promovisati međunarodnu saradnju u oblasti nuklearne bezbednosti, kako bi se izgradio pravičan, kooperativan i obostrano koristan međunarodni sistem nuklearne bezbednosti.
 3. U potpunosti sprovesti rezoluciju Promovisanje međunarodne saradnje u mirnodopskoj upotrebi u kontekstu međunarodne bezbednosti usvojenu na 76. zasedanju Generalne skupštine UN.

Sprovoditi saradnju u okvirima kao što su Komitet 1540 Saveta bezbednosti UN, Konvencija o hemijskom oružju (KHO) i Konvencija o biološkom oružju (KBO), promovisati potpunu zabranu i temeljno uništavanje oružja za masovno uništenje i jačati kapacitete svih zemalja u oblastima uključujući kontrolu izvoza neširenja, biosigurnost i zaštitu od hemijskog oružja.

Podržati proces globalne kontrole konvencionalnog naoružanja. Podržati saradnju između Kine, Afrike i Evrope u kontroli malokalibarskog i lakog naoružanja pod pretpostavkom poštovanja volje Afrike. Podržite implementaciju inicijative Utišavanje oružja u Africi. Aktivno sprovoditi međunarodnu saradnju i pomoć u humanitarnom deminiranju i pružati pomoć pogođenim zemljama onoliko koliko vam to dozvoljava.

 1. Promovisati političko rešavanje međunarodnih i regionalnih žarišta. Podsticati dotične zemlje da prevaziđu razlike i reše žarišta kroz iskren dijalog i komunikaciju. Podržati međunarodnu zajednicu u konstruktivnom učešću u političkom rešavanju žarišta, pod pretpostavkom nemešanja u unutrašnje stvari, uglavnom kroz sredstva za olakšavanje mirovnih pregovora, uz pravičnost i praktičnost kao glavni stav, i uglavnom prateći pristup obraćanja i simptomi i osnovni uzroci. Podržati političko rešenje žarišnih pitanja kao što je ukrajinska kriza kroz dijalog i pregovore.
 2. Podržati i poboljšati mehanizam i arhitekturu regionalne bezbednosne saradnje u centru ASEAN-a i pridržavati se ASEAN-ovog načina izgradnje konsenzusa i prilagođavanja nivoa udobnosti jednih sa drugima radi daljeg jačanja bezbednosnog dijaloga i saradnje među zemljama u regionu. Podržati napore za promovisanje saradnje u netradicionalnim bezbednosnim oblastima u okviru saradnje Lančang-Mekong (LM), implementirati relevantne projekte saradnje u okviru Specijalnog fonda LM-a i nastojati da podstakne pilot zonu za IGB kako bi zajednički zaštitili regionalni mir i stabilnost.
 3. Sprovesti predlog u pet tačaka o ostvarivanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku, uključujući zagovaranje međusobnog poštovanja, očuvanja jednakosti i pravde, ostvarivanje neširenja, zajedničko negovanje kolektivne bezbednosti i ubrzanje razvojne saradnje, kako bi se zajednički uspostavio novi bezbednosni okvir na Bliskom istoku. Podržati pozitivan zamah i napore zemalja Bliskog istoka da ojačaju dijalog i unaprede svoje odnose, udovolje razumnim bezbednosnim zabrinutostima svih strana, ojačaju unutrašnje snage za očuvanje regionalne bezbednosti i podrže Ligu arapskih država (LAD) i druge regionalne organizacije u igranju konstruktivne uloge u ovom pogledu. Međunarodna zajednica treba da preduzme praktične korake da unapredi rešenje palestinskog pitanja sa dve države i sazove veću, autoritativniju i uticajniju međunarodnu mirovnu konferenciju, kako bi se što pre postiglo pravedno rešenje palestinskog pitanja.
 4. Podržati napore afričkih zemalja, AU i subregionalnih organizacija u rešavanju regionalnih sukoba, borbi protiv terorizma i zaštiti pomorske bezbednosti, pozvati međunarodnu zajednicu da pruži finansijsku i tehničku podršku operacijama protiv terorizma predvođenim Afrikom i podržati afričke zemlje u jačanju svoje sposobnosti da samostalno čuvaju mir. Podržati rešavanje afričkih problema na afrički način i promovisati mirno rešavanje žarišta na Rogu Afrike, Sahelu, regionu Velikih jezera i drugim oblastima. Aktivno implementirati Outlook o miru i razvoju na Rogu Afrike, promovisati institucionalizaciju Konferencije za mir, upravljanje i razvoj Kine i Roga Afrike i aktivno raditi na pokretanju pilot projekata saradnje.
 5. Podržite zemlje Latinske Amerike i Kariba u aktivnom ispunjavanju obaveza navedenih u Proklamaciji Latinske Amerike i Kariba kao zone mira, i podržite Zajednicu latinoameričkih i karipskih država i druge regionalne i podregionalne organizacije u aktivnom ulogu u održavanju regionalnog mira i bezbednosti i pravilnom rukovanju regionalnim žarišnim tačkama.
 6. Obratiti veliku pažnju na posebnu situaciju i legitimnu zabrinutost pacifičkih ostrvskih zemalja u pogledu klimatskih promena, prirodnih katastrofa i javnog zdravlja, podržati napore pacifičkih ostrvskih zemalja da se suoče sa globalnim izazovima i podržati ostrvske zemlje u sprovođenju Strategije za 2050. plavog pacifičkog kontinenta. Povećati obezbeđivanje materijala, sredstava i talenata kako bi se pomoglo ostrvskim zemljama da poboljšaju svoju sposobnost da se nose sa netradicionalnim bezbednosnim pretnjama.
 7. Ojačati pomorski dijalog i razmjenu i praktičnu saradnju, pravilno rješavati morske razlike i raditi zajedno na suzbijanju transnacionalnih zločina na moru, uključujući pirateriju i oružanu pljačku, kako bi zajednički zaštitili pomorski mir i spokoj i sigurnost morskih puteva. Pozvati uzvodne i nizvodne zemlje duž prekograničnih reka da se aktivno angažuju u međunarodnoj saradnji, rešavaju relevantne sporove kroz dijalog i konsultacije, obezbede bezbednost plovidbe na prekograničnim rekama, racionalno koriste i štite vodne resurse i štite ekološku sredinu prekogranične reke.
 8. Ojačati ulogu UN-a kao centralnog koordinatora u globalnoj borbi protiv terorizma, podržati međunarodnu zajednicu u potpunom sprovođenju rezolucija Generalne skupštine UN-a i Saveta bezbednosti o borbi protiv terorizma i Globalne strategije za borbu protiv terorizma i zajednički obračunati sve terorističkih organizacija i pojedinaca koje je odredio Savet bezbednosti. Usmjerite više globalnih resursa za borbu protiv terorizma zemljama u razvoju kako biste poboljšali izgradnju njihovih kapaciteta za borbu protiv terorizma. Protivite se povezivanju terorizma sa bilo kojom određenom zemljom, etničkom grupom ili religijom. Poboljšati studije i odgovore na uticaj novih tehnologija na globalne napore u borbi protiv terorizma.
 9. Produbiti međunarodnu saradnju u oblasti informacione bezbednosti. Kina je iznela Globalnu inicijativu za bezbednost podataka i poziva na zajedničke napore da se formulišu globalna pravila o digitalnom upravljanju koja odražavaju volju i poštuju interese svih strana. Pratite Inicijativu za saradnju Kine i LAD-a o bezbednosti podataka i Inicijativu za saradnju u oblasti bezbednosti podataka Kine i Centralne Azije, zajedno se bavite raznim sajber pretnjama i radite na uspostavljanju globalnog sistema upravljanja u sajber prostoru koji sadrži otvorenost i inkluziju, pravdu i pravičnost, bezbednost i stabilnost, snagu i vitalnost.
 10. Ojačati upravljanje rizikom za biosigurnost. Zajednički zagovarajte odgovorna istraživanja u oblasti bionauke i ohrabrujte sve zVInteresovane strane da se na dobrovoljnoj osnovi pozivaju na Smernice o biološkoj bezbednosti u Tijenđinu za kodekse ponašanja naučnika. Zajednički ojačati izgradnju kapaciteta laboratorija za biosigurnost, smanjiti rizike biosigurnosti i promovisati zdrav razvoj biotehnologije.
 11. Ojačati međunarodno upravljanje bezbednošću u vezi sa veštačkom inteligencijom (VI) i drugim tehnologijama u nastajanju, i sprečiti i upravljati potencijalnim bezbednosnim rizicima. Kina je izdala stavove o regulisanju vojnih aplikacija i jačanju etičkog upravljanja VI, i spremna je da ojača komunikaciju i razmenu sa međunarodnom zajednicom o upravljanju bezbednošću VI, promoviše uspostavljanje međunarodnog mehanizma sa širokim učešćem i razvija okvire upravljanja, standarde i norme zasnovane na širokom konsenzusu.
 12. Ojačati međunarodnu saradnju u kosmosu i zaštititi međunarodni poredak u svemiru zasnovan na međunarodnom pravu. Obavljati aktivnosti u svemiru u skladu sa međunarodnim pravom, čuvati bezbednost astronauta u orbiti i dugoročan i održiv rad svemirskih objekata. Poštujte i osigurajte jednako pravo svih zemalja da mirno koriste svemir. Odlučno odbaciti naoružavanje i trku u naoružanju u svemiru i podržati pregovore i zaključivanje međunarodnog pravnog instrumenta o kontroli naoružanja u svemiru.
 13. Podržite Svetsku zdravstvenu organizaciju u igranju vodeće uloge u globalnom upravljanju javnim zdravljem i efikasno koordinišite i mobilišete globalne resurse za zajednički odgovor na kovid 19 i druge velike globalne zarazne bolesti.
 14. Zaštitite globalnu sigurnost hrane i energije. Ojačati koordinaciju akcija kako bi se održalo nesmetano funkcionisanje međunarodne trgovine poljoprivrednim proizvodima, obezbedila stabilna proizvodnja žitarica i neometani lanci snabdevanja i izbegli politizaciju i oruzje pitanja bezbednosti hrane. Ojačati međunarodnu koordinaciju energetske politike, stvoriti bezbedno i stabilno okruženje za obezbeđivanje transporta energije i zajednički održati stabilnost globalnog tržišta energije i cena energije.
 15. Potpuno i efektivno implementirati Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Podsticati sve zemlje da zaključe ili se pridruže međunarodnim ugovorima, konvencijama ili sporazumima ili naprave institucionalne aranžmane za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Podržati tri međunarodne konvencije UN-a o kontroli droga, zaštititi međunarodni sistem kontrole droga i zagovarati koordinaciju, zajedničku odgovornost i iskrenu saradnju u međunarodnoj zajednici kako bi se zajednički suočili sa izazovima koje predstavlja problem droga i izgradili zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo koja je oslobođena štete od droge. Aktivno sprovoditi saradnju u oblasti sprovođenja zakona na osnovu poštovanja suvereniteta svake zemlje, kako bi se zajednički unapredili kapaciteti za sprovođenje zakona i upravljanje bezbednošću. Podržati uspostavljanje globalnog sistema obuke za obuku za zemlje u razvoju više službenika za sprovođenje zakona koji odgovaraju na bezbednosne potrebe svojih zemalja.
 16. Podržati saradnju među zemljama u rešavanju klimatskih promena i održavanju stabilnih i neometanih lanaca snabdevanja i industrijskih lanaca, i ubrzati sprovođenje Agende UN 2030 za održivi razvoj u cilju promovisanja održive bezbednosti kroz održivi razvoj.

IV. Platforme i mehanizmi saradnje

 1. Učestvujte u širokim diskusijama i komunikaciji o miru i bezbednosti u Generalnoj skupštini, relevantnim komitetima UN, Savetu bezbednosti, relevantnim institucijama i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama na osnovu njihovih mandata, i iznosi zajedničke inicijative i predloge za stvoriti konsenzus u međunarodnoj zajednici za rešavanje bezbednosnih izazova.
 2. Iskoristite uloge Šangajske organizacije za saradnju, saradnje BRIKS-a, Konferencije o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji, mehanizma „Kina+Centralna Azija“ i relevantnih mehanizama saradnje u istočnoj Aziji, i postepeno sprovodite bezbednosnu saradnju kako biste postigli sličnih ili istih ciljeva. Promovisati uspostavljanje multilateralne platforme za dijalog u regionu Zaliva i igrati ulogu mehanizama za koordinaciju i saradnju kao što su Sastanak ministara inostranih poslova susednih zemalja Avganistana i Konferencija za mir, upravljanje i razvoj Kine i Afričkog roga. promovišu regionalni i globalni mir i stabilnost.
 3. Održavati konferencije na visokom nivou o IGB u dogledno vrijeme kako bi se ojačala komunikacija politika u oblasti bezbjednosti, promovisao međuvladin dijalog i saradnja i dalje negovala sinergija u međunarodnoj zajednici za rješavanje sigurnosnih izazova.
 4. Podržite Kino-afrički forum za mir i bezbednost, Bliskoistočni bezbednosni forum, pekinški forum Sjangšan, Globalni forum za saradnju u oblasti javne bezbednosti (Lianiungang) i druge platforme za međunarodni dijalog u doprinosu produbljivanju razmene i saradnje u oblasti bezbednosti. Promovisati uspostavljanje više globalnih bezbednosnih foruma kako bi se obezbedile nove platforme za vlade, međunarodne organizacije, trustovi mozgova i društvene organizacije da iskoriste svoje prednosti i učestvuju u upravljanju globalnom bezbednošću.
 5. Izgraditi više međunarodnih platformi i mehanizama za razmjenu i saradnju na rješavanju sigurnosnih izazova u oblastima kao što su borba protiv terorizma, sajber bezbjednost, biosigurnost i tehnologije u nastajanju, u cilju poboljšanja kapaciteta upravljanja u domenu netradicionalne bezbjednosti. Podsticati više razmene i saradnje između vojnih i policijskih akademija na univerzitetskom nivou. Kina je voljna da pruži drugim zemljama u razvoju 5.000 prilika za obuku u narednih pet godina za obuku stručnjaka za rešavanje globalnih bezbednosnih pitanja.

Inicijativa za globalnu bezbednost, prateći princip otvorenosti i inkluzivnosti, pozdravlja i raduje se učešću svih strana kako bi zajednički obogatili svoju suštinu i aktivno istražili nove oblike i oblasti saradnje. Kina je spremna da radi sa svim zemljama i narodima koji vole mir i teže sreći kako bi se suočili sa svim vrstama tradicionalnih i netradicionalnih bezbednosnih izazova, zaštitili mir i spokoj na zemlji i zajednički stvorili bolju budućnost za čovečanstvo, tako da baklja mira će se prenositi sa generacije na generaciju i zasijaće širom sveta.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *