Navigacija

Miodrag Radojčin

 
 

MIKA RADOJČIN Novinar koji nam je dočarao Indiju

Ako sam bio, možda sam još uvek tamo. Ako je Sai Baba bio božanstvo – onda je božanstvo, ako je varalica – onda je varalica. Ono što ja mogu da vidim, to je moj lični utisak. Ako bih izabrao unapred da verujem u jedno od ta dva, taj utisak ne bi bio objektivan. Samo je Selim sa strane vikao: „Pušti zmiju, udavićeš je!“, pa sam se na jednoj slici smejao, a na drugoj bio „ozbiljan”… Branko M. Žujović Miodrag Mika Radojčin je značajan hroničar Subotice, spreman da fokus svojih opažanjaPročitaj više